Laureáti mezinárodní Ceny Karla IV.

Paul Ricoeur (1913-2005)
Paul Ricoeur
Jedna z nejvlivnějších myslitelských osobností druhé poloviny 20. století, jejíž dílo mapuje do velké šířky i hloubky řadu oborů lidského vědění, bádání a tvorby - filozofii v užším slova smyslu a její dějiny, psychologii, etiku a další, spjatá s neutuchajícím bojem proti jakékoli formě nesvobody, který ho také v nedávné minulosti přivedl do naší tehdy ještě nesvobodné země.

Cena Karla IV. byla Paulu Ricoeurovi udělena ve velké aule Karolina dne 7. dubna 1993.

Carl Friedrich von Weizsäcker (1912-2007)
Carl Friedrich von Weizsäcker
Významný fyzik a myslitel, žák Nielse Bohra a Wernera Heisenberga, je autorem řady významných objevů z atomové fyziky, organizátor fyzikálního výzkumu, pedagog a v neposlední řadě i filozof, obracející svoji pozornost ke vztahu teologie a filozofie v nejširší rovině a ke stále naléhavé otázce odpovědnosti vědce za důsledky svého bádání.

Cena Karla IV. byla Carlu Friedrichu von Weizsäckerovi udělena v Brožíkově síni Staroměstské radnice dne 20. listopadu 1995.

Mstislav Leopoldovič Rostropovič (1927-2007)
Mstislav Leopoldovič Rostropovič
Violoncellista, absolvent moskevské konzervatoře je především vynikajícím a ve světě často oceňovaným interpretem širokého repertoáru klasické hudby, skladatelem a dirigentem symfonické a operní hudby, zároveň ovšem i nekompromisní a vyhraněnou osobností bojující proti totalitním myšlenkám, které i jeho životní dráhu několikrát neblaze zkřížily.

Cena Karla IV. byla Mstislavu Leopoldoviči Rostropovičovi udělena ve velké aule Karolina v listopadu 1998.

Ivan Moravec (1930-2015)
Ivan Moravec
Jeden z nejvýznamnějších pianistů současnosti, absolvent pražské konzervatoře a poté Akademie múzických umění. Jeho umělecké výkony mohli posoudit posluchači po celém světě, koncertoval i ve světově proslulé Carnegie Hall. V roce 2000 byl Ivan Moravec oceněn Medailí za zásluhy, která mu byla udělena prezidentem republiky.

Cena Karla IV. byla Ivanu Moravcovi udělena udělena v Brožíkově síni Staroměstské radnice dne 22. listopadu 2000.

John Foxton Ross Kerr (*1934)
John Foxton Ross Kerr
Významný lékař a vědec, emeritní profesor na University of Queensland v Austrálii, který svůj život zasvětil problematice apoptózy, programované buněčné smrti. Výsledky jeho práce jsou důležité nejen pro léčbu mnoha vážných onemocnění, ale poznání biochemických procesů apoptózy, může být důležitým mezníkem v objevování nových efektivnějších léčebných metod. Profesor Kerr je držitelem mnoha ocenění jako je např. „Bancroftovy medaile“, ceny udělované Australskou lékařskou asociací (1993) nebo Ceny Paula Ehrlicha a Ludwiga Darmstaedtera (2000).

Cena Karla IV. byla Johnu F.R. Kerrovi udělena ve velké aule Karolina v listopadu 2002.

Henri de Luxembourg (*1955)
Henri de Luxembourg
Lucemburský velkovévoda více než kdo jiný spojuje historický odkaz osobnosti Karla IV. , jehož jméno nese cena ve svém názvu, se současností. Udělení ceny je nejen připomenutí historických tradice v roce 700. výročí císařova narození, ale též oceněním laureátovy mnohaleté činnosti v oblasti politiky, ekologie, sociálních věcí, kultury a sportu.

Cena Karla IV. byla Henrimu de Luxembourg slavnostně udělena dne 13. května 2018 ve Vlasteneckém sále Karolina.

Joachim Gauck (*1940)
Joachim Gauck
Bývalý prezident Spolkové republiky Německo měl nezastupitelnou roli pro rozvoj vztahů českých a německých univerzit v oblastech vědy a vzdělávání. Rovněž jeho aktivity, které podnikl pro zlepšení vzájemného česko-německého dialogu, posílení přátelství a rozvoj vzájemné hospodářské spolupráce obou zemí, jsou zcela neocenitelné, stejně jako jeho statečný boj za občanská a lidská práva.

Cena Karla IV. byla Joachimu Gauckovi slavnostně udělena dne 21. ledna 2019 ve Vlasteneckém sále Karolina.